Getxoko Munduko Arrozak · Arroces del Mundo de Getxo

Día(s)

:

Hora(s)

:

Minuto(s)

:

Segundo(s)

Getxoko Munduko Arrozak jai herrikoi eta parte hartzailea da. Honen bidez kulturartekotasuna sustatu eta Getxoko pertsonen, taldeen eta eragile sozialen arteko interrelazioa landu gura dugu, batez ere beste herrialdeetatik heldu diren lagunak kontuan izanik. Jai-egunean zehar besteak beste: umeentzako jolasak, musika emanaldiak, aldarrikapen-kalejira, eta ekintza nagusia: arroza osagai nagusi izango duen herri-bazkaria (parte hartuko duen talde bakoitzak prestatuko dutena). Herrian bertan elkartzeko jaia da, espazioa eta bizipenak konpartitzeko eta elkar hobeto ezagutzeko.

Aurten ekainaren 16an igandean ospatuko dugu Areetako Xake plazan, Filipinetako komunitatearekin haien independentziaren urteurrearekin batera. Egun itzela espero dugu. Mundu guztiarentzako lekua dagoen jai honen arrakastaren gakoak aniztasunean eta giro onean datza, jarrera bortitz, xenofobo, sexista edota homofoborik ez dugu onartuko bertan.

Arroces del Mundo de Getxo es una iniciativa popular y festiva cuyo objetivo es fomentar la interculturalidad y la interrelación entre las personas, grupos y organizaciones sociales que residimos en Getxo, con un acento especial en quienes han llegado de otros países. Consiste en un día compartido en el que hay juegos para chavalería, actuaciones musicales, una kalejira reivindicativa y, sobre todo, una comida popular en torno al arroz (cada grupo que se apunta prepara uno). Es una fiesta para encontrarnos en el pueblo, compartir y conocernos un poco más.

Este año será el domingo 17 de junio en la plaza del Ajedrez de Las Arenas, a la vez que la fiesta de la comunidad filipina con motivo del aniversario de la independencia. Esperamos un día estupendo gracias a la participación plural y al buen ambiente en el que hay espacio para todo el mundo, siempre evitando comportamientos violentos, xenófobos, sexistas y homófobos.

Egitaraua

Aktibitateak Areetako Xake plazan izango dira.

10:00 Mahai, aulki eta lehiaketarako zenbakien banaketa
12:00 Tailerrak. Kulturarteko Ginkana
14:00 Epaileen dastaketa
14:30 Bazkaria
17:00 Sari banaketa
17:30 Kalejira
18:30 Filipinetako dantzak
 19:00 Munduko dantzak (herri bakoitzeko 2 dantza) 
 20:00 Munduko karaokea
 21:00 Amaiera

Izen-emateak

Izen-emateak taldeka egiten dira. Talde bakoitzak 5 € jarri behar du eta taldeko pertsona bakoitzak 1 €. (Adibidez: taldean 15 bazarete, 15 € + 5 € = 20 €). Talde bakoitzari amantal bat oparituko zaio.

Izen-ematea sarean

 • Sartu taldearen datuak formulario honetan.
 • Egin talde osoaren sarrera hurrengo banku kontuan: Kutxabank ES94 2095 0022 03 2022044622 (jabea: Argia Fundazioa) edo bestela eskudirutan behean esandako ordutegi eta lekuetan
 • Bidali, mesedez, sarreraren ziurtagiria emailez hona: getxokomundukoarrozak@gmail.com.

Izen-ematea aurrez aurre

 • Argia Fundazioa: Trinidad k/ 11 z/g. Astelehentik ostiralera, 9:30etik 17:00etara, uztailean, abuztuan eta irailean.
 • Amesten elkartea: Gobelaurre Bolondres zentrua, Jose Maria Chávarri Zuazo k/ z/g – Gobela, Asteartetan 10:00tik 14:00etara, abuztuan izan ezik.

Kontaktua

 • Posta getxokomundukoarrozak@gmail.com

Programa

Las actividades serán en la plaza del Ajedrez de Las Arenas

10:00 Reparto de mesas, sillas y números para el concurso
12:00 Talleres.Ginkana cultural
14:00 Cata del jurado
14:30 Comida
17:00 Entrega de premios
17:30 Kalejira
18:30 Danzas de Filipinas
 19:00 Danzas del mundo (2 por país) 
 20:00 Karaoke del Mundo
 21:00 Fin

Inscripciones

Las inscripciones se realizan en grupos y hay que aportar 5 € por grupo más 1 € por persona. (Ejemplo: Si hay 15 personas en el grupo serán 15 € + 5 € = 20 €). A cada grupo se le regala un delantal.

Inscripción on-line

 • Indica los datos del grupo en este formulario.
 • Haz el ingreso de todo el grupo, en la cuenta Kutxabank ES94 2095 0022 03 2022044622 (titular: Fundación Argia) o bien en metálico en los turnos indicados abajo
 • Envíanos escaneado o una fotografía del justificante de pago a la siguiente dirección de correo electrónico: getxokomundukoarrozak@gmail.com.

Inscripción presencial

 • Argia: C/Trinidad 11 s/n, Lunes a Viernes 9:30 a 17:00 en julio, agosto y septiembre.
 • Amesten: Centro de Voluntariado Gobelaurre, c/Jose Maria Chávarri Zuazo s/n – Gobela, Martes de 10:00 a 14:00 salvo agosto.

Contacto

 • Correo getxokomundukoarrozak@gmail.com