Ekainak 16, Bilboko San Frantzisko auzoan, Mariaren Bihotza plaza

124 talde eta 3.400 pertsona baino gehiago

16 de junio, Barrio San Francisco de Bilbao, Plaza Corazón de María

124 grupos y más de 3.400 personas