Eskerrik asko Ecuador Etxea, Munduko Arrozak ekimenarekin duzuen fidaltasunagatik eta zuen hurbiltasunagatik.

Eskerrik asko a Ecuador Etxea por vuestra fidelidad con Arroces del Mundo y vuestra cercanía.